تبلیغات
سبــک زنــدگی برتـــر - تواضع

 
تواضع از نظر اخلاقی عبارت است از فروتنی، فرو روحی ...


امام رضا (ع) فرمود : « التوَاضُعُ أنَ تعُطِیَ الناَسَ مَا تحُبُّ أنَ تعُطَاهُ »   تواضع در برابر مردم آن است كه آن چه دوست داری دیگران به تو بدهند تو به دیگران ببخشی.

   تواضع از نظر اخلاقی عبارت است از فروتنی، فرو روحی نمودن و نشان دادن خود در برابر خدا و خلق خدا پایین تر از موقعیت واقعی...

تواضع و فروتنی را می توان از نشانه های كمال انسان دانست، زیرا هر چه فرد كاملتر باشد تواضع و خاكساری اش افزون تر خواهد بود.از نشانه هاى تواضع این است كه انسان در برابر مردم، خوش رو، خوش برخورد بوده و هنگام معاشرت و جدا شدن از آنها، با روى باز و دل پذیر روبه رو یا جدا شود، و جداییش محبت آمیز باشد، نه از روى بى اعتنایى كه موجب كینه و كدورت شده، و از نشانه هاى خصلت زشت تكبر و خود شیفتگى است.

عالى ترین و مهم ترین درجه تواضع، تواضع در برابر خداست كه شامل تواضع در برابر حق و قانون خدا، تواضع در برابر پیامبران و امامان و اولیإ خدا مى شودو در عبادت تجلیّ پیدا میكند، حالت سجده، ركوع، سحرخیزی برای عبادت بهترین حالات تواضع در برابر خداست. تواضع در برابرخدا، جزء ایمان عمیق، و اعتقاد صحیح و معرفت و راهیابى به مقام قرب الهى است، نشانه آن نهایت تسلیم در برابر فرمان هاى خدا و اطاعت از او، و كمال خشوع و خضوع در برابر عظمت او مى باشد، به گونه اى كه انسان خود را همچون افتادن قطره اى در اقیانوس، فناى در ذات مطلق الهى بنگرد و خود را هیچ و صفر بداند، و هیچ گونه چون و چرا در برابر حق نداشته باشد، همه چیز را براى او بخواهد، و در مسیر رضاى الهى گام بردارد.

 و گاهی تواضع در برابر مردم است كه از ارزش هاى والاى اخلاقى بوده و داراى آثار درخشان در زندگى است، مانند سلام كردن بر دیگران، پاسخ دادن به خواسته ها و نیازها، همنشینی با مردم عادی و فقرا، هدیه ها

و بخشش ها و …

امام هشتم (ع) میفرماید: تواضع و فروتنی در برابر مردم این است كه آن چه دوست داری دیگران به تو بدهند به دیگران ببخشی. انسان دوست دارد اگر دیگران میخواهند چیزی به او بدهند زاید بر زندگی، دور ریختنی و فاسد نباشد بلكه دوست داشتنی، زیبا، ارزشمند و قابل استفاده باشد. بنابراین خود انسان نیز اگر میخواهد به دیگری چیزی بدهد شایسته است همین ویژگیها را دارا باشد.

تواضع و بخشش بیش از حد، هر دو آفات مخصوص به خود دارند، تواضع تا حدی خوب است كه برای رضای خدا باشد و به ذلت و خواری شخص نینجامد. همچنین مورد سوءاستفاده متكبّران واقع نشود و بخشش نیز تا حدی خوب است كه انسان در زندگی محتاج دیگران نشود.

منبع:  نشانی بهشت(چهل درس زندگی از نگاه ائمه علیهم السلام)، حسین علوی مهر، نشر قدس رضوی،1387

طبقه بندی: انــــدرزهــــا،  اخــــلاق رضـــــــوی،  سبــــک زنــــدگی برتــــر، 
برچسب ها: امام رضا، امام رضا (ع)، سبک زندگی برتر،  
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 18 شهریور 1392 توسط وحید
تمامی حقوق مطالب برای سبــک زنــدگی برتـــر محفوظ می باشد